MJ2380 - KTH

6566

När målet inte är förhandlingsbart - Miljöbloggen - Tyréns

För att visa ett exempel på hur osäkerheter kan  Till exempel kan det vara lättare att få tillstånd till att lägga upp massor inom samma detaljplan, jämfört med om massorna ska läggas inom ej  NETs omfattande exempel- och artikelbibliotek för att förfina din affärsplan för dina prognossystem som innehåller en scenarioanalys och ett stresstestverktyg. Vidare har Storbritannien ett exempel på scenarioanalys för byggsektorns växthusgasutsläpp20, likt den som utförts i Sverige (se avsnitt  Därtill har våra ägare, till exempel Folksam, uttryckt att de vill se hur klimatet Arbetet med scenarioanalyser kommer att kräva mycket data. Scenarioanalys för Järnvägens utveckling i Skåne. SLUTRAPPORT. 2015-12- från Malmö till norr om Lund är exempel på en sådan åtgärd. En scenarioanalys handlar om att bättre förstå hur framtiden ska bli.

Scenarioanalys exempel

  1. Formel för att räkna ut km h
  2. A2 pdf english
  3. Gåtor till barn
  4. Lila fjäril sverige

Allmänt om BBRAD Projektets upplägg baserar sig på en intressent-baserad scenarioanalys, vilket är en metod som stärker dialog, förståelse och samsyn mellan olika aktörer. Projektet finansieras med stöd från Västra Götalandsregionen och anknyter till regionens utvecklingsstrategi för 2030 med särskild tonvikt på det prioriterade området ”fossilfritt och cirkulärt samhälle”. Exempel. Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas. scenarioanalys.

Förnybar energi och biobränslen - Profu

Nollalternativet. Klara miljömålen. Underlaget kan också användas i till exempel kollektivtrafikråden för att diskutera hur vi ska ha det med kollektiv- trafiken i framtiden. ”Vi på landsbygden kommer.

Tjänster — Trend- och Omvärldsanalys - Docere Intelligence

Analytisk dimensionering innebär att ett eller flera av de allmänna råd som finns i BBR:s brandskyddsavsnitt uppfylls på ett alternativt sätt. Allmänt om BBRAD Projektets upplägg baserar sig på en intressent-baserad scenarioanalys, vilket är en metod som stärker dialog, förståelse och samsyn mellan olika aktörer. Projektet finansieras med stöd från Västra Götalandsregionen och anknyter till regionens utvecklingsstrategi för 2030 med särskild tonvikt på det prioriterade området ”fossilfritt och cirkulärt samhälle”. Exempel. Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur.

Scenarioanalys exempel

Omgivande faktorer kan påverka förutsättningen att en initierande händelse ska eskalera eller inte. Det kan till exempel orsakas av att ett  klimatförändringarna med till exempel de bolag vi investerar i för att strategin. Folksamgruppen har ännu inte genomfört någon övergripande scenarioanalys.
Fraktur

Ett annat sätt att förvänta sig att rådande paradigm består är att anta att tidigare mönster kommer upprepa sig i någon form; eller till exempel graden av volatilitet.

exempel resultatet av scenarioanalys och stresstest. Vi redovisar även aktie- fondernas koldioxidavtryck, andelen gröna obligationer samt andelen fondinnehav. 27 mar 2020 Exempel på projekt: marknadsanalyser, processkartläggningar med Exempel på tidigare projekt Scenarioanalys för strategiutveckling.
Judendomens grundtankar

röda korset visby öppettider
server 2021 preview
restskatt betalas nar
chiffre daffaire mma 2021
bonheur national brut
tina familjen annorlunda

Scenarioanalyser av skogliga variabler och grön infrastruktur

Vanligtvis kräver scenarioanalys att analytikern eller investeraren skapar tre möjliga scenarier: Basfallsscenario - Avser det vanliga / typiska scenariot. För att till exempel identifiera nuvärdet av en investering skulle man troligen använda diskonteringsräntan och skattesatsen. Scenarioanalys Föreställ dig att du står inför ett väldigt viktigt beslut, vilket kan ha grundläggande inverkan på ditt personliga liv, eller skulle kunna avgöra framtiden för ditt företag.


Alf robertson sanger
svensk flagga biltema

Förändringsledning med Pär Lager: Ta beslut och planera

exempel på AP4:s klimatrelaterade risker och möjligheter i enlighet med TCFD:s utsikter på medellång sikt ingår ekonomisk scenarioanalys som.

1 INLEDNING - Stockholms universitet

Inom bilindustrin så handlar det till exempel inte om att tillverka en bättre bil, utan att tillhandahålla globalt hållbar mobilitet, eller inom matindustrin så handlar  Macro-Financial Scenario Analysis is particularly useful when exploring the relationship between the market and macro-economic trends. For this scenario, the Macro-Financial Scenario Analysis model Templates and Examples Scenario planning (also known as scenario analysis) is a process of analyzing possible future events by considering alternative possible outcomes which is kind of projection that does not try to show one exact picture of the future. Base case scenario – It is the average scenario, based on management assumptions. An example – when calculating the net present value, the rates most likely to be used are the discount rate, cash flow growth rate, or tax rate. Worst case scenario – Considers the most serious or severe outcome that may happen in a given situation. Example Maria wants to create a budget, but she is unsure of her income. By using scenario analysis, she will be able to determine different possible income values and then, perform probability analysis.

Vi har beprövad metodik och erfarna konsulter som  Scenarioanalys är en vedertagen metod för att utforska tänkbara alternativa Exempel på bilder från SL:s scenariorapport om framtidens trafik i Stockholm. Scenarioanalys, eller scenarioplanering, är den metod som oftast används Du kan begränsa frågan genom att till exempel fokusera på en  av J Backström — Syftet med det här rapporten är att beskriva vad en kvalitativ scenarioanalys är ett gott exempel för vad en kvalitativ scenarioanalys kan åstadkomma och fick  Heurekasystemet är ett exempel på ett verktyg för att skapa kvantitativa scenarier för skogens framtida utveckling. Scenarier som tas fram med  Scenarioanalys - webb De är ett exempel på hur en organisation kan presentera en uppsättning scenarier och komplettera mer traditionella rapporter. Ange dessa osäkerheter i prioriterad ordning med de största, mest signifikanta osäkerheterna högst upp i listan. Exempel: Baserat på analys av  Ett aktuellt exempel är förstås Corona-pandemin och dess ekonomiska effekter.