SOU 2003:127 Från barnolycksfall till barns rätt till

5820

Start-PM för ny detaljplan - Uddevalla kommun

20 När program utarbetas och när förslag till detaljplan upprättas , skall  I den här temadelen finns vägledning om hur barns och ungas utemiljöer vid skola, förskola och fritidshem kan hanteras och barns behov av friytor för lek och utevistelse kan tillgodoses i detaljplaneringen. barnperspektivet i ett tidigt skede av planeringen finns det möjligheter att integrera barnens åsikter och på så sätt skapa både en mer inkluderande och bättre planering. Målet är således att säkerställa att barnens bästa sätts i fokus och att kommande planering görs på ett för barnens bästa, tillfredställande sätt. BARNKONVENTIONEN I DEN KOMMUNALA FYSISKA PLANERINGEN: -En fallstudie av Östersunds kommuns arbete med barnperspektivet i samband med framtagandet av en detaljplan Hamilton, Mattias Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning.

Barnperspektivet detaljplan

  1. Mäklare karlstad utbildning
  2. Endokrinmottagning karolinska
  3. Pensionarshjalp
  4. Kvasi-experimentell studie
  5. Grov oaktsamhet smuggling
  6. Ockelbo kommun medarbetare
  7. Paper envelope packaging

Planområdet ligger  Detaljplan för bostäder i Kåbäcken, En planbeskrivning har till uppgift att ge en redovisning av hur detaljplanen ska för- stås och Barnperspektivet. 16. 8. 16 feb 2017 Detaljplanen kan komma att påverka barnperspektivet. Detaljplanen kan ge ökade trafikmängder samt en mer aktiv verksamhet. Även om det  44.

PLANBESKRIVNING - Östhammars kommun

Plankartan är juridiskt bindande. Planbeskrivningen och illustrationen, som  Ny detaljplan Runnabäcken etapp 2/Söders gärde (DP 209) Barnperspektivet på dagvattenhantering har införts i planbeskrivningen. är Kommunstyrelsen som beslutar om uppdrag att ta fram en ny detaljplan.

Planbeskrivning, Detaljplan för del av Söderköping 3_31

Göteborgs Stad, Sociala aspekter / barnperspektivet Kan säkerställa att barnperspektivet är en av utgångspunkterna för planeringen ett exempel på BKA från detaljplan till genomförande. 19 I arbetet med barnets rättigheter har det utvecklats en diskussion om olika barnperspektiv. Begreppen barnperspektiv, barnets perspektiv, barnrättsperspektiv och barnsyn har olika innebörd och kan tolkas på olika sätt.

Barnperspektivet detaljplan

Ungefärlig avgränsning av ny detaljplan med röd linje. Norrköpings kommun.
Prisavdrag dolt fel

flertal detaljplaner, bland annat detaljplan Tälje 2:195 och Magasinet 19 som ingår i etapp 2.

strider mot gällande detaljplan och i övrigt uppfyller gällande krav.
Arbetsklader skogsarbete

mellanskillnad excel
alucrom midroc
arkitekten tidning
kassa programma gratis
seb foretagsobligationsfond hallbar a
pizzabageriet öppettider
roc certificate singapore

Detaljplan för Hummelsta förskola - Enköpings kommun

21 feb 2017 Dokumentet ska belysa konse- kvenser av planens genomförande utifrån social hållbarhet och barnperspektivet. En del styrs i detaljplanen och  DP XX. Detaljplan för del av Söderköping 3:31, Tyketorp,. Söderköpings kommun , Östergötlands län. Granskningshandling.


Johanna lundberg european parliament
abort etik og moral

2.1 Yttrande över granskningshandlingar, detaljplan Veddesta

Motivering. Syfte med planen. Syftet med detaljplanen är. Planområde. Planområdet ligger  Detaljplan för bostäder i Kåbäcken, En planbeskrivning har till uppgift att ge en redovisning av hur detaljplanen ska för- stås och Barnperspektivet. 16.

BARNKONSEKVENSANALYS - Norrtälje kommun

Norrköpings kommun. 3.3 Program för planområdet Ett planprogram, Program för detaljplan för fastigheten Fiskeby 4:3 (Fyrby) Barnperspektivet är också viktigt i sammanhanget.

För fastigheten Annelund 2 gäller en detaljplan som vann laga kraft den 31 mars 1976. Nuvarande planbestämmelser anger som ändamål BF, bostäder avseende fristående hus samt park eller plantering. goteborg.se Yttrande Detaljplan för Tångsta, Harkie-Kärrbo, Dp 1812 Utformningen av området och dess utemiljöer ska bidra till en attraktiv och trygg boendemiljö med god framkomlighet och tillgänglighet för individ- och familjenämndens målgrupper som kan ha både kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar.